Coronaviruset - Uppdaterade riktlinjer för träning i Sätrahall


200318 08fri. följer de rekommendationer som Svenska Friidrottsförbundet gått ut med och som bygger på de råd/riktlinjer som ges av Folkhälsomyndigheten, Utrikesdepartementet och övriga instanser med ansvar för och kompetens inom området.

Då det i dagsläget inte finns några direktiv som avråder från träningsverksamhet i föreningarna håller Sätrahall öppet som vanligt. Vi uppmanar dock varje förening att fundera på vilka försiktighetsåtgärder som bör vidtas för att undvika smittspridning med hänsyn taget till er verksamhets karaktär. Fundera exempelvis på om viss träning istället kan genomföras utomhus, till exempel på Sätra IP:s löparbanor. (OBS! Sätra IP:s gräsplan samt den separata kastplanen är avstängda och således inte tillgängliga för träning.) Vi har noterat att flera föreningar redan har rekommenderat utomhusträning istället för inomhusträning.

Väljer ni att fortsätta att träna inne i Sätrahall är det viktigt att ni har följande i åtanke:

 • Tvätta händerna ofta och noga
 • Hosta och nys i armvecket
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun
 • Stanna hemma om du är sjuk eller upplever symtom på sjukdom
 • Undvik kontakt med sjuka personer
 • Använd handsprit om inte handtvätt är möjlig
 • Tänk på att hålla distans till personer i den egna gruppen, andra grupper och personal
 • Vid kast och andra övningar med redskap ska de aktiva om möjligt tilldelas ett eget redskap, dessa ska tvättas av före och efter användandet

  För att underlätta genomförandet av ovanstående punkter säkerställer Sätrahalls vaktmästare att det finns tillgång till tvål på samtliga toaletter. Det finns också handsprit att tillgå i entrén till träningshallen. I anslutning till gymytorna finns rengöringsmedel och papper. Detta kan även användas för rengöring av övriga redskap. För att påminna om önskat förhållningssätt har vi också satt upp anslag på utvalda platser.

  Vi följer löpande utvecklingen och kan komma att förändra ovanstående riktlinjer/ ställningstaganden.

  Har ni några funderingar kring ovanstående vänder ni er till 08fri.s verksamhetschef Lena Björk, 08-615 68 35


  Kära medlemsföreningar - Hälsning från 08fri.styrelsen

  200403 Vi befinner oss just nu i en unik situation där vardagen präglas av coronavirusets framfart. Restriktionerna som har införts för att begränsa smittspridningen i samhället har stor påverkan på vår verksamhet. Trots detta har vi myndigheternas ord på att det är viktigt för folkhälsan och våra aktiva att fortsätta träna. Läs mer »

  Digital mötesplats "Coronavirusets påverkan" för ordföranden 8 april

  200403 Vi bjuder in er som är ordförande i medlemsföreningar i 08fri. till en digital mötesplats onsdagen den 8 april klockan 18.00 - 19.30. Syftet är att skapa ett forum där vi kan ta stöd av varandra, dela erfarenheter och samtidigt gå igenom det aktuella läget. Ni som vill, känner behov och har möjlighet deltar. Läs mer »

  Coronavirusets påverkan på 08fri.s aktiviteter

  200402 08fri.s styrelse sammanträdde igår och med utgångspunkt i bland annat de nya allmänna råd som Folkhälsomyndigheten presenterade tidigare under gårdagen beslutade styrelsen att ställa in/förändra genomförandet för ett antal aktiviteter. Läs mer »

  Nu går Björn i pension

  200331 Idag går Björn Sveen i pension efter över 20 års trogen tjänst som verksamhetschef för 08fri. Vi riktar ett stort och varmt TACK till Björn för hans stora insatser för friidrotten i allmänhet och 08fri. och Sätrahall i synnerhet. Tyvärr var vi på grund av situationen med coronavirus tvungna att flytta fram Björns avtackning. Vi återkommer med ett nytt datum till hösten. Läs mer »

  Coronaviruset - Uppdaterade riktlinjer #2 för träning i Sätrahall

  200328 Regeringen fattade den 27 mars beslut om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Gym och träningsanläggningar samt träningsverksamhet för föreningens medlemmar omfattas inte av beslutet. 08fri.s styrelse ser dock beslutet som en tydlig indikation på hur allvarlig nuvarande situation är och vikten av att vi alla bidrar till minskad smittspridning. Läs mer »

  Inbjudan till distriktsdomarutbildning

  200318 Föreningarna inom 08fri. erbjuder tillsammans landets bredaste tävlingsutbud och vår ambition är att med utbildning möta behovet av så många och kompetenta tävlingsfunktionärer som möjligt. Den 25 april inleder vi en ny omgång av vår distriktsdomarutbildning. Läs mer »

  Coronaviruset - Uppdaterade riktlinjer för träning i Sätrahall

  200318 08fri. följer de rekommendationer som Svenska Friidrottsförbundet gått ut med och som bygger på de råd/riktlinjer som ges av Folkhälsomyndigheten, Utrikesdepartementet och övriga instanser med ansvar för och kompetens inom området. Läs mer »

  Utvärderingsmöte 20 april - Inomhussäsongen 2019/20 i Sätrahall!

  200316 Inomhussäsongen 2019/20 i Sätrahall närmar sig sitt slut, den 24 april är sista öppetdag. Det har varit en säsong med högt tryck i hallen, framförallt under vissa tidpunkter. 08fri. vet att det finns många tankar, idéer och önskemål hos tränare och aktiva kring hur verksamheten i hallen fungerar och hur den kan utvecklas. För att få vägledning i arbetet med att forma nästa säsongs förutsättningar önskar vi ta del av era synpunkter. Läs mer »

  Informationsträff 15 april - Sök stöd för att utveckla er förening!

  200316 Under denna kväll kommer din förening framförallt att få information om vilken personlig support och vilket ekonomiskt stöd det finns möjlighet för er att få från Svenska Friidrottsförbundet (SFIF) och RF-SISU Stockholm. Läs mer »

  Björns avtackning framflyttad

  200313 På måndag 16 mars hade 08fri. bjudit in till öppet hus för att ge alla möjlighet att tacka av Björn Sveen som går i pension. På grund av rådande omständigheter (Coronaviruset) har vi efter moget övervägande kommit fram till att flytta fram detta tillfälle. Läs mer »


  Nästa sida »
 • STARTSIDA  SAMARBETSPARTNERS  ring 08-517 346 13
  eller maila meeting.kungenskurva@scandichotels.com


  STOCKHOLM FRIIDROTTSFÖRBUND • BJÖRKSÄTRAVÄGEN 2, 127 37 SKÄRHOLMEN • TELEFON 08 - 615 68 30 • E-POST: