SERVICEAVGIFTER

I och med att förening erlägger medlemsavgift till Svenska Friidrottsförbundet (SFIF) och i övrigt fullgör sina stadgeenliga plikter mot SFIF är föreningen också medlem i sitt Specialidrottsdistriktsförbund (SDF). Friidrottsföreningar i Stockholm får således en tillhörighet till Stockholms Friidrottsförbund (08fri.).

SDF har inte rätt att ta ut medlemsavgift, men kan komma överens med föreningarna om att t ex en serviceavgift ska tas ut.

På 08fri.s årsmöte den 2 december 2020 fastställdes att föreningarnas serviceavgifter till distriktet för 2020/21 bygger på antalet erhållna röster på årsmötet med belopp enligt nedan:

Arenaföreningar

1 + 4 röster: 13 000 kr

1 + 3 röster: 9 000 kr

1 + 2 röster: 5 000 kr

1 + 1 röster: 3 000 kr

1 röst: 2 500 kr

Övriga föreningar

1 röst: 1 500 kr

Frågor besvaras av 08fri.s verksamhetschef Lena Björk, 08-615 68 35.

STOCKHOLM FRIIDROTTSFÖRBUND • BJÖRKSÄTRAVÄGEN 2, 127 37 SKÄRHOLMEN • TELEFON 08 - 615 68 35 • E-POST: