STADGAR

Vid årsmötet den 2 december 2020 fattades beslut om reviderade stadgar för 08fri. Detta för att de ska vara i linje med RF/SFIF:s mallar för SDF samt överensstämma med hur distriktet arbetar i praktiken.

Stockholms Friidrottsförbunds stadgar

STOCKHOLM FRIIDROTTSFÖRBUND • BJÖRKSÄTRAVÄGEN 2, 127 37 SKÄRHOLMEN • TELEFON 08 - 615 68 35 • E-POST: